Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

LOFA

Diarienummer
Koordinator JOSOK AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är att generera en så fullständig kravspecifikation som möjligt för en ny produkt. Produkten löser ett gammalt behov på ett unikt sätt, som tidigare inte har en lösning. Behovet är att lokalisera även mycket låga jordfelsströmmar på luftledningsnät. Eftersom produkten är unik finns inga kompletta krav färdiga. Vi har uppfyllt i allt väsentligt vad vi behöver för att genomföra produktutvecklingen. Det som återstår kommer vi att få svar på först i samband med pilotinstallationer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har genererat en kravspecifikation med både mätbara storheter och mjukare kundönskemål. Vi förväntar oss att genomföra tester på en produkt utvecklad på basis av denna kravspecifikation, och därmed få godkännande för de mätbara kraven. Vi kommer också att i vissa avseenden försöka överträffa kraven för att ytterligare stärka konkurrenskraften, För de icke-mätbara kraven förväntar vi oss att den slutliga acceptansen hos marknaden erhålles i samband med pilotinstallationer.

Upplägg och genomförande

Genom dialog med kunder har vi kartlagt vilka aspekter och krav som påverkar utförandet. För kinesiska marknaden har vi också jämfört närliggande produktsystem, med annat utförande och lägre prestanda. De unika och avvikande delar hos vår nya produkt har vi adresserat och försökt att fånga upp de väsentliga aspekter som framför allt kunder önskar uppfyllda.Projektdeltagare från Kina och resor dit har gett oss insikter som är nödvändiga. Vi har funnit att aspekter kring produkten som installation och personsäkerhet krävt en utveckling av lösningen som vi beskrivit för att få feed back

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00232

Statistik för sidan