Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kundstyrd produktion av FSC och Fairtrade-certifierade inrednings- och möbelprodukter

Diarienummer
Koordinator SENSE GROUP AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det långsiktiga målet är att stärka konkurrenskraften for svensk trä- och möbelindustri genom ökad användning av FSC och Fairtrade-certifierat virke i kombination med kundstyrd produktion. Då produktionen inte kommit igång ännu, återstår ännu att se om målet uppfylls. Det intresse som vi fått från tillverkare och företagskunder tyder på att vi är på rätt väg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Om efterfrågan ökar på dubbelcertifierat trä gynnas de svenska trä- och möbelföretagen. När fattiga bönder i utvecklingsländer kan sälja sitt virke till industrier i Sverige, som ger skäligt betalt, minskar deras fattigdom och skapar incitament till att skydda och uthålligt bruka sina skogar. Dessa långsiktiga effekter har ännu inte kunnat realiseras. Att två stycken tillverkare tagit fram prototyper och flertalet företagskunder visat intresse bevisar för oss att potentialen finns till att stärka trä- och möbelindustrin.

Upplägg och genomförande

Att inspirera till starten av nya värdekedjor genom workshops där aktörer möts och tillsammans löser problem har bekräftats som en bra metod. Olika aktörer har olika behov och genom att samarbete ökar chanserna för att lyckas samtidigt som det skapar ett starkare engagemang. Att minska risken för tillverkarna genom att hitta en stor kund har visat sig vara rätt väg att gå. Svårigheten har varit att hitta en kund till produkter som inte finns än, och att komma in tillräckligt tidigt i projekteringen. Analysen är att utbudssidan måste gå före för att underlätta arbetet med efterfrågan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00921

Statistik för sidan