Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kontroll av metallurgiska processer med indirekta mätningar och maskininlärning (MetMaskin)

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Avdelning Processmetallurgi
Bidrag från Vinnova 4 707 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2022
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Resurs- och kostnadseffektiv metallindustri

Syfte och mål

Syftet med projektet är att optimera processteg vid ståltillverkning genom prediktion av omrörningsintensiteten, vilket förväntas ge en effektivare ståltillverkning som sker tidsoptimalt och med en minskad energianvändningen. Prediktering av omrörningsintensiteten i metallurgiska processer realiseras genom att kombinera användningen av mätteknik med signalbehandling tillsammans med maskininlärning. En bättre processtyrning förväntas att optimera tidsåtgången vid processteg som skänkbehandling och kolfärskning i konverter.

Förväntade effekter och resultat

Ett optimerat flöde av flytande stål genom olika processtegen ger minskade energiförluster och därigenom en mer resurseffektiv tillverkning av nischstål. I raffineringsoperationer så som svavelrening, väterening och kolfärskning kan precisionen förbättras avseende planerade sluthalter av dessa föroreningselement. Detsamma gäller avskiljning av inneslutningar i skänk vilket har en direkt inverkan på egenskaper av de tillverkade stålen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i arbetspaket (AP). AP 1 genomförs som en litteraturstudie och en workshop för att hitta den lämpligaste metodiken. AP 2 är inledande mätningar hos respektive målverk Uddeholm och Outokumpu. AP 3 är längre mätkampanjer hos målverken. En stor databas byggs upp för att maskininlärningsmetoder. AP 4 är signalanalys och maskinlärning för prediktionen av det slutliga stålet. AP 5 är en avslutande workshop och sprider resultaten för deltagande företag inom Jernkontorets forskning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2021

Diarienummer 2018-02666

Statistik för sidan