KoDa - Kollektivtrafikens Datalab

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS East
Bidrag från Vinnova 3 944 010 kronor
Projektets löptid juni 2019 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datalabb och datafabrik som nationell resurs

Syfte och mål

Kollektivtrafikens Datalab (KoDa) är en vidareutveckling av Trafiklab, en nationell plattform för öppna trafikdata, från att idag tillhandahålla APIer för ögonblicksbilden av öppna data till en arena där kvalitetssäkrad historiska data i kombination med verktyg för databearbetning görs tillgängliggörs. Att sänka tröskeln och öka förutsättningen för fler att skapa värde utifrån öppna data är projektets huvudsakliga målsättningar. Projektet bidrar till att förbättra förutsättningarna för att med hjälp av öppen data och maskininlärning skapa värde inom kollektivtrafiken.

Förväntade effekter och resultat

Datakällor tillgängliggörande av kvalitetssäkrad historiska data, och nya datakällor, skapar förutsättningar för aktörer att skapa insikt, nya innovationer och applikationer. Infrastruktur & plattform skalbara plattformar för att hantera historisk lagring av data relevant för kollektivtrafiken. Genom plattformen skapas förutsättningar för avancerad dataanalys och maskininlärning. Demonstrationsprojekt hands-on och väldokumenterat för att skapavärde baserat på projektets övriga innehåll och sänka tröskeln för andra att nyttja projektets resultat.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet pågår under två år och leds av RISE i nära samverkan med övriga parter. Projektet kommer att arbeta behovsstyrt, varför den inledande behovsanalysen kommer att ges ett betydande utrymme. Vidare kommer projektet att fokusera på praktisk implementation, adressera verkliga problem och sprida kunskapen kring de lösningar som projektet genererar. Projektet kommer även att arbeta med att hitta en långsiktigt hållbar affärsmodell för datalabbet efter projektets avslut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2019

Diarienummer 2019-02241

Statistik för sidan