Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ITEA2/MODRIO-Vattenfall

Diarienummer
Koordinator Vattenfall Research and Development AB - Vattenfall Research and Development AB, Vällingby
Bidrag från Vinnova 810 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att minska kostnaden för uppstart av termiska kraftverk genom att utnyttja online-optimering baserd på metoden Model-based Predictive Control (MPC).

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultetet är en mjukvaruprototyp som demonstrerar att den föreslagna metoden kan vara lämplig för optimering av uppstarten av termiska kraftverk. En ekonomisk kalkyl visar att man kan räkna med en minskad startkostnad på upp till 17 k? för ett typiskt kraftblock på 500 MW.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har varit att utveckla dels en detaljerad modell av ett termiskt kraftverk, dels en förenklad modell av samma process. Den detaljerade modellen har validerats mot mätdata från anläggningen och utnyttjats för validering av den förenklade modellen. Den förenklade modellen har sedan utnyttjats som modell i MPC-lösningen. Ett antal olika optimeringsscenarier har sedan simulerats i en simulator där den detaljerade modellen agerat ´process´.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01061

Statistik för sidan