Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

ITEA2/MODRIO-Vattenfall

Reference number
Coordinator Vattenfall Research and Development AB - Vattenfall Research and Development AB, Vällingby
Funding from Vinnova SEK 810 000
Project duration September 2012 - May 2016
Status Completed
Venture Eureka cluster co-funding 

Purpose and goal

Syftet har varit att minska kostnaden för uppstart av termiska kraftverk genom att utnyttja online-optimering baserd på metoden Model-based Predictive Control (MPC).

Expected results and effects

Resultetet är en mjukvaruprototyp som demonstrerar att den föreslagna metoden kan vara lämplig för optimering av uppstarten av termiska kraftverk. En ekonomisk kalkyl visar att man kan räkna med en minskad startkostnad på upp till 17 k? för ett typiskt kraftblock på 500 MW.

Planned approach and implementation

Projektets upplägg har varit att utveckla dels en detaljerad modell av ett termiskt kraftverk, dels en förenklad modell av samma process. Den detaljerade modellen har validerats mot mätdata från anläggningen och utnyttjats för validering av den förenklade modellen. Den förenklade modellen har sedan utnyttjats som modell i MPC-lösningen. Ett antal olika optimeringsscenarier har sedan simulerats i en simulator där den detaljerade modellen agerat ´process´.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2012-01061

Page statistics