Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ service för tillväxt

Diarienummer
Koordinator REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN
Bidrag från Vinnova 685 275 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Viktiga resultat som projektet gav

Mål är att skapa attraktivitet och tillväxt via digitala, logistiska och innovativa servicelösningar för en långsiktigt hållbar service på landsbygden samt att skapa arenor för möten mellan organisationer, människor och företag. Mål är att skapa ökad servicenivå för en levande och hållbar landsbygd med fokus på service, tillgänglighet och transporter av gods och livsmedel. Detta innefattar såväl boende, besökare och företag, nya som etablerade. Mål är att skapa system, produkter och tjänster som är affärsmässiga och som går att exportera till andra regioner av gleshet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under pilotprojektet ska tio lokalt anpassade system tas fram i samarbete med lokal samhället vilken kopplas till närliggande butiker, logistik och transportlösningar ska finnas utifrån lokala förhållanden likväl som utlämningssystem prövas. Systemen ska vara väl spridda utifrån geografi, klimat, förutsättningar i lokal samhället och utifrån olika tillväxtmål.

Upplägg och genomförande

Vi har haft lokala möten där vi samarbetat med kommunerna, föreningarna och företagen. Därtill har regionala möten hållits mellan olika aktörer som ingår i konstellationen för att binda samman deras intressen i projektet och se gemensamma mål. Vi har även arbetat för att bredda konstellationen för att den ska bli heltäckande utifrån de målsättningar som finns.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2011-02172

Statistik för sidan