Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Informationslösningar för cirkularitet

Diarienummer
Koordinator Pinestone AB
Bidrag från Vinnova 2 613 520 kronor
Projektets löptid maj 2024 - april 2026
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång SIP InfraSweden: Ökad cirkularitet för transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Projektet ska förtydliga utmaningar och bygga kunskap kring informationshantering samt implementera IT- och verksamhetslösningar som kan bidra till att Sverige kan nå målen för cirkularitet inom belysnings- och byggindustrin. Projektet ska visa hur AI och avancerat systemstöd höjer informationskvalité, minskar arbete med masterdata och bidrar till cirkularitet genom att behovsägare kan ta datadrivna beslut.

Förväntade effekter och resultat

1. Effektivisera resursanvändning och arbetstid för aktörer inom belysningsindustrin. 2. Visa hur masterdata, realtidsinformation och styrsystem kan samverka för att ge användare den information som behövs för att kunna ta datadrivna beslut. 3. Visa tillverkare och leverantörer hur de kan använda AI i skapandet av sin masterdata. 4. Visa hur unika identiteter, märkning och spårbarhet på individnivå ger utökade möjligheter i styrsystem och underhåll. 5. Minska det informationsgap som driftsägare upplever vid inköp, förvaltning och underhåll av belysningsarmaturer.

Planerat upplägg och genomförande

Genom workshops ska behovsägare kravställa sina informationsbehov. Därefter utvecklas, testas och utvärderas informationsverktyg inom varje fokusområde: 1.Samla in och skapa produkt- och miljöinformation med hjälp av AI 2.Datakvalitet och validering med hjälp av AI, standarder och användarguidning 3.Databärare och informationsdelning 4.Dela information mellan aktörer via standardiserade informationsnätverk 5.Visualisering av produkt- och miljöinformation för datadrivna beslut 6.Spårbarhet och unika identiteter på produktindivid 7.Blicka framåt och GAP-analys

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 maj 2024

Diarienummer 2024-00149

Statistik för sidan