Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Individrörlighet för Dr. Robert Rehammar

Diarienummer
Koordinator QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB - QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2017 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Målet med projektet är att förnya forskningsarbetet mellan Qamcom och antenngruppen på Chalmers. Vi siktar också på att öka Roberts akademiska meriter för att tillfredsställa framtida behov både på Chalmers och Qamcom. Projektets mål är: 1. Att i samarbete med de 12 SILIKA-ESRerna, tillverka en Ka-bands massiv MIMO-demonstrator. 2. Att öka vår förståelse för möjligheter, utmaningar och begränsningar hos platta mm-vågsantenner. 3. Att stärka Roberts akademiska meriter med ett långsiktigt mål att göra honom till adjungerad professor i antenngruppen.

Förväntade effekter och resultat

Vi tror att detta projektet kan skapa framtida sammebetsböjligheter mellan de två ordanisationerna. Qamcom har framtida kommersiella planer som kan utnyttja resultaten i detta projektet. Dessa planer kan inte delas i nuläget av kommersiella anledningar. Vår intention är att göra Roberts adjungerade position permanent och i långa loppet adjungerad professor. Vi tror också master-uppsatsen är en god möjlighet för Chalmers att hitta en framtida doktorand.

Planerat upplägg och genomförande

Inom SILIKA ska en demonstrator baserad på MATE-testbädden byggas. Robert kommer agera koordinator och systemintegrations-ledare och stödja de 12 doktoranderna i deras uppgifter. Vi planerar att Robert ska handleda en masterstudent. I det projektet kommer studenten arbeta med platta mm-vågsantenner. Detta är ett viktig ämne för Qamcom. Det finns flera utmaningar som behöver adresseras. Robert är expert på modväxlarkammare (RC) och kommer hålla föreläsningar i kursen antennteknik om RC under våren 2018.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 november 2017

Diarienummer 2017-04782

Statistik för sidan