Innovationskraft i Kungsbacka kommun

Diarienummer
Koordinator Kungsbacka kommun - Kungsbacka kommun, Kommunledningskontoret
Bidrag från Vinnova 2 383 629 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Syfte och mål

Visionen för idéslussen är att alla medarbetare ska ha förutsättningar och möjlighet att jobba med innovation. Målet är att i november 2019 ha infört en fungerande idésluss som används i kommunens utvecklingsarbete i de flesta verksamheter.

Förväntade effekter och resultat

Den förväntande nyttan med projektet är: - Ökad kunskap hos kommunens medarbetare om att jobba med innovationer på ett systematiskt och metodsäkert sätt - Ökade möjligheter för fler medarbetare att jobba med innovationer, särskilt de som jobbar nära invånarna - Ökad användarinvolvering (t.ex. invånare) i kommunens utvecklingsarbete - Lika möjligheter för kvinnor och män att nyttja idéslussens tjänster - Ökad grad av innovativa lösningar i kommunens utvecklingsarbete

Planerat upplägg och genomförande

I Kungsbacka kommer en idésluss att skapas där designtänk och användarinvolvering står i fokus. I projektet kommer fem komponenter att utvecklas till stöd för medarbetaren ett utbildningsprogram, en digital innovationsplattform, coacher, en fysisk och kreativ miljö samt en idékicklåda. Kommunledningskontoret ansvarar för projektet som genomförs i samverkan med förvaltningarna för Vård & Omsorg, Förskola & Grundskola och Service.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2016

Diarienummer 2016-04007

Statistik för sidan