Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Högkapacitetsdrönare för brandbekämpning

Diarienummer
Koordinator Stift Skogsbrukets Forskningsinstitut Skogfor - Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
Bidrag från Vinnova 990 240 kronor
Projektets löptid december 2020 - november 2021
Status Avslutat
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för ett tryggare samhälle

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att utveckla och demonstrera en högkapacitetsdrönare med god kapacitet att hantera brandbekämpning med fokus mot eftersläckning under skogsbränder. Syftet var att en sådan drönare när den når marknaden skulle kunna vara markägare och räddningstjänst behjälpliga vid bland annat eftersläckning genom att lyfta vatten delautonomt och fjärrstyrt, söka upp brandhärdar i närområdet samt vattenbomba över glöd eller eld.

Långsiktiga effekter som förväntas

En subskaledrönare (ø X m) med lyftkapacitet kg har demonstrerats och en fullskaledrönare (ø 6 m) med lyftkapacitet 200 kg har utvecklats. Till följd av långa tider för komponentleveranser och tillståndsprocesser har flygning av fullskaledrönaren inte kunnat demonstreras. Med en referensgrupp av experter har operationella förutsättningar och vad drönaren bör och måste klara av tagits fram. Högkapacitetsdrönare kommer att vara ett komplement till helikopter vid skogsbrandsbekämpning och exv. transportera slang, förbevattna, tända bränningar, flyga i rök och på natten.

Upplägg och genomförande

Projektgrupp, projektupplägg och genomförande fungerade överlag väl. Förseningar i prototyputvecklingen uppstod tidigt i projektet men visade sig svåra att kontra, då de främst berodde på yttre faktorer. Projektet hade en hög sekretessnivå vilket påverkade kommunikationen. Detta löstes genom att kunskapsframställningen fick ett fokus på högkapacitetsdrönare för skogsbrandsbekämpning generellt, inte bara kring projektets drönare. Operationella övningar om skogsbrandssläckning vore ett lämpligt fortsättningsprojekt, tillsammans med sensorval.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2022

Diarienummer 2020-04564

Statistik för sidan