Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HIFAI - Hållbar Industriell produktion av Fisk med AI och avancerad dataanalys - genomförande

Diarienummer
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bidrag från Vinnova 3 299 290 kronor
Projektets löptid februari 2023 - december 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Framtidens processindustri-Datadriven och hållbar - hösten 2022

Syfte och mål

Syftet med studien är att göra det möjligt för fiskproduktionsindustrin att optimera sin produktion med hjälp av sensorer och avancerad dataanalys. Målet är att utveckla en demonstrator som kan identifiera fiskens aktivitet och foderkonsumtion vid utfodring samt att utveckla kostnadseffektiva metoder för att uppskatta biomassa, storleksfördelning och tillväxttakt. Detta kan sedan användas för att optimera utfodring samt tid för slakt, vilket ökar produktionseffektiviteten och optimera processerna.

Förväntade effekter och resultat

Projektet siktar på att ta fram en demonstrator som direkt kan visa på möjligheterna med integration av sensorer, AI och dataanalys i en landbaserad fiskodlingsmiljö. Resultatet möjliggör en långtgående digitalisering av den landbaserade fiskodlingsindustrin med stora hållbarhets- och lönsamhetsvinster. Det möjliggör även i förlängnigen att branschen kan ta marknadsandelar och att haven därmed kan skonas.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med att utföra mätningar för att få inledande referensdata. Detta följs av att arbete påbörjas med att designa algoritmer för ljud-, bild och vattenkvalitétsanalys. När algoritmerna är plats påbörjas framtagningen av demonstratorn, där både hårdvara och mjukvara implementeras vilket följs av en större mätkampanj hos fiskodlingar för utvärdering av systemet. Hård- och mjukvara, inklusive algorithmer kommer därefter att itereras för att uppnå bästa möjliga prestanda. Projektet avslutas sedan med en längre tids utvärdering av systemet hos fiskodlingarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 mars 2023

Diarienummer 2022-03589

Statistik för sidan