Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HeadUp-Display för arbetsfordon

Diarienummer
Koordinator HUD Solutions Sweden AB
Bidrag från Vinnova 3 668 250 kronor
Projektets löptid juni 2016 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2016-02459.pdf (pdf, 337 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudmål var ökad säkerhet, ökad effektivitet och förbättrad arbetsmiljö i arbetsfordon. Efter utvärderingen av prototypen är en sammanvägning av flera subjektiva bedömningar att en HUD mycket riktigt kan gynna säkerhet, effektivitet och arbetsmiljön i arbetsfordon. Det har dock inte inom ramarna för detta projekt varit möjligt att kvantifiera nyttan. Det pågår just nu en diskussion om ett nästa steg efter detta projekt där tittar på hur en sådan kvantifiering ska kunna göras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det fanns övriga mål om att öka forsknings- och innovationskapaciteten i Sverige, främja utvecklingen av småbolag, främja medverkan av underleverantörer och främja branschöverskridande samarbeten. Här finns en mycket tydlig positiv återkoppling från alla deltagande företag.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts helt enligt plan, dock på något längre tid än ursprungligen planerat. De leveranser som sattes upp för de olika arbetspaketen har uppfyllts. Den största utmaningen i projektet låg i att överföra den tidiga teoretiska lösningen till något som i praktiken gick att installera. Med facit i hand skulle mer tid ha planerats för denna överföringsfas. Den övergripande slutsatsen är att det är fullt möjligt att använda HUD-teknik i arbetsfordon och att detta projekt har kunnat definiera de viktigaste nyckelfaktorerna för en lyckad framtida serieinstallation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02459

Statistik för sidan