Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

For Life Academy - Hjälper barn med övervikt

Diarienummer
Koordinator For Life Academy AB - For Life Academy AB (under föreslagen ändring)
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

For Life Academy hjälper barn med övervikt och dess familjer till ett hälsosamt liv. Genom behandling, coaching, utbildning och beteendeförändring. Över webb och mobil. Det är den första och enda internetbaserade lösningen i Sverige. Med mycket högre kapacitet och en tolftedel av kostnaden jämfört med traditionell behandling. Visionen är att bidra till att vända trenden med övervikt och fetma bland barn och ungdomar. Första steget har nu nåtts; att visa att lösningen ger resultat. Detta genom en RCT studie med 50 deltagare i Sundsvall och Sollefteå.

Resultat och förväntade effekter

Preliminära resultat från studien visar att majoriteten av deltagarna har viktstabiliserats eller minskat i vikt. Detta är i sammanhanget mycket positiva resultat. Nu när effekt är bevisad, kan större projekt inledas med intresserade landsting och kommuner. Flera tänkbara samarbetspartners har hört av sig under perioden och ytterligare samarbete har redan inletts med VLL. Landsting och kommuner som är intresserade att få kontroll på det skenande folkhälsoproblemet ombedes kontakta For Life Academy.

Upplägg och genomförande

Version 1.0 byggdes klart under perioden. Ett flertal större funktioner implementerades. Verifiering mot slutkund kombinerades med en RCT studie. 50 deltagare, 3 coacher, ansvarig barnläkare, barndietist och barnpsykolog.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01405

Statistik för sidan