Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Får jag lov? - Mot automatiserade bygglov

Diarienummer
Koordinator Boverket
Bidrag från Vinnova 400 174 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Får jag lovs syfte är att utveckla digitala tjänster som kommunerna behöver för att hantera plan- och byggprocessen digitalt. Förstudiens målsättning har varit: * att identifiera viktiga utvecklingsområden för steg 2-projektet, inte att utreda på detaljnivå vilka och hur många digitala tjänster som ska utvecklas. Vi har identifierat vad vi ser behöver göras och har tagit fram en grov projektplan. * att bilda en hållbar konstellation för steg 2. En hållbar konstellation finns. Till projektet har fler viktiga parter slutits, dels medfinansierande, dels andra samarbetspartners.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under förstudien har vi utvecklat en metodik för samarbete och utveckling. Utveckling av digitala tjänster och integration av system utgår från kommunernas befintliga IT-miljö. Arbetet inleds i liten skala med tre testmiljöer för att sedan skala upp till fler kommuner. Vi kan konstatera att det finns en stor variation vad gäller vilken typ av system och hur långt man har kommit i med att digitalisera sina processer. Det kommer att bli en stor utmaning att skapa lösningar som kan vara kompatibla för samtliga kommuner.

Upplägg och genomförande

Projektets ursprungliga indelning i fem arbetspaket utöver projektledning och administration ändrades vid en tvådagarsworkshop (WS) i mars för alla deltagare då vi fann att indelningen inte svarade mot behoven. Arbetet har sedermera drivits i sex arbetsgrupper AG: information/PR, Guide, Sandlåda, informationsberoenden, e-tjänster, e-arkiv. Arbetet inom var AG har lagts upp av den ansvarige. Det mesta arbetet har utförts på distans även om några fysiska träffar har hållits. Till steg 2 ska fasta dagar var månad för WS planerats in för koncentrerat arbete och möten mellan AG.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04413

Statistik för sidan