Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Celtic plus CONVINcE BTH

Diarienummer
Koordinator Blekinge tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet Celtic-Plus CONVINcE handlar om att utveckla lösningar för att minska energiförbrukningen i IP-baserade videonätverk med en end-to-end strategi, från Head End där videoinnehållet kodas och strömmas vidare till Wide Area Network, Edge Cloud och slutligen till terminaler, som även omfattar Content Delivery Networks (CDN). Projektets mål är att få minimal end-to-end energiförbrukning kombinerat med högsta möjliga kvalitet (QoE) som erhållits hos slutanvändaren. Projektmålen har uppnåtts, vilket framgår av bedömningen gjort av utvärderingskommittén.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets mål, såsom det beskrivs i projektförslaget, har uppnåtts. Ett antal 41 så-kallade Deliverable dokument och 33 så-kallade Milstolpe dokument har levererats. Alla dessa dokument täcker ett antal 7 Arbetspaket. Projektresultaten har bl a presenterats och utvärderats av CELTIC-Plus utvärderingskommitté vid projektmötet i Orange, Paris den 21 september 2017. Utvärderingen var mycket positiv med en stark rekommendation att projektdeltagarna fortsätter sitt samarbete även efter slutet av projektet, kanske med ett nytt projekt.

Upplägg och genomförande

Celtic-Plus projektet CONVINcE består av ett antal 7 arbetspaket dedikerade till olika delar av videodistributionssystemet: WP1 - Arkitektur, optimering och affärsmodeller; WP2 - Energibesparing i Head End; WP3 - Energibesparing i nätverket; WP4 - Energibesparing i terminalen; WP5 - Verktyg och demonstrationer; WP6 - Spridning och utnyttjande; WP7 - Management. Ett antal 41 dokument och 33 milstolpe dokument har levererats. Projektresultaten har godkänts av Celtic-Plus utvärderingskommitté.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-00218

Statistik för sidan