Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Equestrian the Horse Game

Diarienummer
Koordinator Kavalri Games AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att validera vår produkt (spelet Equestrian the Game), i förhållande till kvalité och intäktsgenerering. Tanken var att göra detta genom att släppa en tidig version av spelet i ett demografiskt relevant land, eller segment, för att sedan mäta nyckelprestandindikatorer för olika aspekter av produkten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den förväntade effekten var att se mönster hos användare och fatta design-beslut och iterera på olika aspekter av produkten utifrån det. Vi ville kunna samla stora mängder data på användandet, och dra slutsatser från den. Eftersom vi istället hamnade i ett underskott i personal, fick vi prioritera om, till att fokusera på rekrytering och finansiering.

Upplägg och genomförande

När vi befann oss med personalbrist, bestämde vi att vår enda programmerare ändå skulle fokusera delvis på en s.k. back-end för att stötta framtida data-insamling, som beskrivet i syftet/målet. Detta gjorde att vi ändå låg bra till när den nya programmeraren kom in, och kunna fortsätta utveckla som tidigare. Vi i ledningen kunna fokusera på att rekrytera rätt, och få in en investering i god tid, mycket tack vare den extra likviditeten som Vinnova bidrog med.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00226

Statistik för sidan