Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Energieffektiv Navigation för tung trafik

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd REP
Bidrag från Vinnova 2 537 375 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI

Viktiga resultat som projektet gav

öka trafiksäkerheten Färre lastbilar olyckor och dödsfall Stimulera ekonomisk tillväxt Minskad bränleförbrukning Effektivare routing Uppmuntra teknikutveckling Avancerade system för lastbil säkerhet och prestanda

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten visar att optimering för bränsle definitivt är möjligt. Men för en kommersiell produkt behövs en optimerings kombination för Lägsta mängd bränsleåtgång Snabbaste rutten Användningen av större vägar Hur man väger dessa faktorer mot varandra kommer att vara en uppgift för varje navigering leverantör. Ett förslag till lölning som skulle vara mer flexibelt skulle vara att tillåta användaren att göra viktningen.

Upplägg och genomförande

System med projektet var att bygga en stor bas av kunskap om energieffektiva navigering för tunga fordon. Detta kommer att bana väg för lastbilstillverkare att erbjuda integrerade navigationslösningar och för åkerier i bland annat navigation och ruttoptimering tillräckligt anpassade för tunga fordon. En ny generation av navigationssystem avsedd för tunga fordon förväntas minska de negative effekterna på miljön, förbättra säkerhet och ekonomi för flottans ägare och förare. Samtidigt är möjligheterna identifierats där data och lösningar från lokala aktörer kan utnyttjas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01340

Statistik för sidan