Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DOIn: Digitaliserat Operatörsstöd för Industrin

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Adopticum - Stiftelsen Adopticum, Skellefteå
Bidrag från Vinnova 431 286 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudien skulle undersöka om man kan utveckla ett operatörsstöd till massa- och pappersindustrin, som tidigt i processen kan upptäcka avvikelser vid upprullningen av setrullar. Lösningen baserades på optisk mätteknik och ett gränssnitt mot processoperatören. Potentialen är stor då merparten av de massa och pappersbruk har någon typ av rullmaskin. Optiska sensorer finns i många olika varianter anpassade för industriell miljö. De mest betydande utmaningarna är dock att hantera damm och vibrationer under pågående mätning vilket kan visa sig problematiskt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Samtliga rullmaskiner såg olika ut vilket komplicerar mätning av setrullen. De är alla av olika fabrikat och ålder, men har en gemensam grundkonstruktionen. Projektet identifierade flera möjliga placeringar för sensorer. Flertalet positionerna är placerade under rullmaskinen med sensorer riktade uppåt mellan valsarna. Det krävs en kombination av olika placeringar för att mäta alla parametrar. Projektet garanterade mao att olikheten mellan installationer beaktades och ökar därmed chansen att en framtida lösning är implementerbar hos många pappersbruk.

Upplägg och genomförande

En genomgång av rullmaskinens huvudsakliga konstruktion och funktion studerades och en sammanställning av kravbilden. Det skapades sedan en konceptformulering som diskuterades vid återkommande besök hos samtliga bruk där även höghastighetsfilmning genomfördes för att studera miljö och mätobjekt under upprullning. Med förbättrad konceptlösning besöktes 2 av bruken för verifiering och förankring hos problemägarna. Slutligen gjordes en uppskattning av hårdvarukostnad för koncepten. Och ett förslag till operatörsgränssnitt presenterades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 oktober 2017

Diarienummer 2017-03106

Statistik för sidan