DOIn: Digitaliserat Operatörsstöd för Industrin

Diarienummer 2017-03106
Koordinator Stiftelsen Adopticum - Stiftelsen Adopticum, SKELLEFTEÅ
Bidrag från Vinnova 432 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Syfte och mål

Projektet är en genomförbarhetsstudie med syfte att se om det går att utveckla ett operatörsstöd baserat på optisk mätteknik där operatören kontinuerligt kan förses med processdata på ett förståeligt sätt, från tillverkningen av stora pappersrullar. Detta för att detektera vissa kvalitetskritiska variabler tidigt i processen och då kunna vidta åtgärder utan fördröjning, som det manuella handhavandet förhindrar idag. Även kunna presentera historisk processdata för operatören som stöd i beslutsprocessen. Det finns idag inga kommersiellt tillgängliga lösningar på detta.

Förväntade effekter och resultat

Effekten av ett sådant operatörsstöd skulle innebär en effektivare tillverkning med mindre störningar och mindre kassationer, då en mera precis styrning skulle kunna ske. Val av teknik och visuellt stöd utvärderas och dokumenteras samt nödvändig prestanda och pris. Resultaten från projektet kommer att presenteras dels för behovsägarna men också för potentiella produktägare för tillverkning, distribuering och underhåll/service av mätsystemet. Marknaden bedöms som stor då detta är en lösning som det finns ett behov av i väldigt många, för att inte säga samtliga pappersbruk.

Planerat upplägg och genomförande

Genom ett samarbete mellan Adopticum, med specialistkompetens inom optisk mätteknik för industriella applikationer, Christer Söremark Corrvision med över 30 års erfarenhet från FoU vid pappersbruk och LTU, med ansvar för interaktionen mellan system och användare. Tillsammans med industriella företrädare från stora svenska pappersbruk, SCA Munksund, Smurfit Kappa Piteå och BillerudKorsnäs Karlsborg, har vi gemensamt identifierat behovet av en lösning. Förstudien ska med utgång från medaktörernas tillverkande enheter, undersöka hur man kan designa en lösning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.