Digitalisering och harmonisering av försäkringsersättning - som är tillgänglig för alla

Diarienummer
Koordinator Insurello AB - SSE Business Lab
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Vårt mål är att göra försäkringsprocessen vid personskada ännu enklare och bättre för våra kunder. Att få rätt ersättning ska inte bero på tid, ork eller kunskap och det är detta vi ämnar lösa. Med detta projekt vill vi göra det lättare för kunder att gå igenom en hel försäkringsprocess och minimera hens nedlagda tid samt oro och stress som kan tillkomma vid en långutdragen process.

Förväntade effekter och resultat

Vi vill med projektet ha kommit en bra bit på vägen om att ha skapat världens bästa och enklaste tekniska lösning för skadade att få ut rätt ersättning vid personskada. Vi vill driva på den digitala förändringen i försäkringsbranschen och med detta projekt så kan vi utöka vårt värdeerbjudande till våra kunder, och bli ett ännu mer naturligt val när någon skadat sig.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer starta med att kartlägga försäkringsbolagens processer för att se likheter och olikheter. Därefter kommer vi inkludera diverse experter för att förstå hur processen kan förenklas för de skadade att få ut rätt försäkringsersättning. Dessutom vill vi säkerställa att skadade alltid får rätt ersättning vid ett olycksfall. Under projektets gång har vi workshops för att stämma av koncept och demoversioner samt säkerställa att samtliga behov tas till vara på (såväl för slutkunder och försäkringsbolag som för experter och styrgrupp).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2018

Diarienummer 2018-02145

Statistik för sidan