Digitalisering och harmonisering av försäkringsersättning - som är tillgänglig för alla

Diarienummer
Koordinator Insurello AB - SSE Business Lab
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2020
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Vårt mål har varit att tillgängliggöra försäkringsersättning genom att skapa en oavbruten digital, enkel och transparent kundresa, där lösningen på sikt ska bli en ny branschstandard, och det är precis det vi lyckats ta fram. Vi kan nu stärka vårt värdeerbjudande mot konsument och verkligen uppfylla vårt kundlöfte om rättvis ersättning till alla.

Resultat och förväntade effekter

Att få ut rätt, eller överhuvudtaget någon, försäkringsersättning när en person varit med om en skada ska inte vara beroende av kunskap eller ork - den rätten ska tillhöra alla. Med vår framtagna lösning, så har vi både digitaliserat men även tagit ett viktigt steg mot att harmonisera försäkringsersättning genom vår digitala plattform.

Upplägg och genomförande

Vi startade med att kartlägga försäkringsbolagens processer för att därefter utvärdera hur vi kan göra det lättare för de skadade att svara på frågor, samt, möjliggöra att bedömning av värdet på försäkringsersättningen kan göras automatiskt. Under projektets gång har vi stämt av konceptet från stakeholders, samt, genomfört tester på slutkonsumenter. Strukturen har börjat med att bygga en MVP för att sedan vidareutveckla och integrera denna i vårt system, vilket idag möjliggör att konsumenter såväl kan få hjälp digitalt och vi tillför ytterligare expertis.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 april 2020

Diarienummer 2018-02145

Statistik för sidan