Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Byggautomation - Armering

Diarienummer
Koordinator Skanska Sverige AB - Skanska Sveriga AB
Bidrag från Vinnova 4 187 900 kronor
Projektets löptid augusti 2020 - juli 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång SIP InfraSweden2030 - hösten 2019 Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte har varit att utveckla metodik för att förbättra byggsektorns produktivitet och arbetsmiljö för den tidskritiska byggaktiviteten med installation av armering. Den grundläggande idén var att använda industrirobotar för installationsarbetet i stället för att som idag installera armeringen manuellt. Målsättningen med projektet var att i en demonstrator i lab-miljö, i skala 1:2, tillverka armeringskorgar med olika utformning med hjälp av industrirobotar som styrs automatiskt med hjälp av en digital modell (3D BIM-modell) av respektive korg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektresultatet består av en automatisk robotiserad armeringsstation. Stationen är helautomatisk, dvs den bestämmer installationsordningen och de robotrörelser som krävs för att för att installera armeringsjärnen. Detta görs med utgångspunkt från en digital modell av armeringskorgen. Den förväntade effekten av projektet är att i högre grad kunna prefabricera armering och därmed kunna förbättra byggproduktiviteten. Samtidigt förbättras också i hög grad arbetsmiljön eftersom en stor mängd tungt och slitsamt arbete kan utföras av maskiner i stället för som idag manuellt.

Upplägg och genomförande

Projektorganisationen har bestått av Skanska, ABB och Husqvarna. Robotdalen AB med underkonsult Solving Robotics AB har engagerats som konsult. Projektets deltagare har kompetens avseende att bedriva forskning, byggande, industrialisering, robotik, matematik och datalogi. Samtliga av dessa kompetenser har varit nödvändiga för att nå avsett projektresultat. Projektet har genomförts i 4 arbetspaket. Demonstrator, digitala modeller, banplanering respektive demonstration. Fokus har varit demonstration i lab-miljö (dvs inte enbart datorsimuleringar).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 september 2023

Diarienummer 2020-00364

Statistik för sidan