Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Born to Drive

Diarienummer
Koordinator Combitech Aktiebolag - COMBITECH AKTIEBOLAG, Göteborg
Bidrag från Vinnova 10 539 235 kronor
Projektets löptid december 2015 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2015-04885.pdf(pdf, 1686 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte har gått ut på att påvisa fördelarna och möjligheterna genom ”autonom transport”. Syftet har varit att visa upp vad ett fordon med dess nuvarande teknologi kan göra idag med fokus på logistiksekvenserna. Detta har skapat ett intresse från logistik organisationer. Projektet som drevs av tjänsteleverantörer levererade även material kring de infrastrukturella och legala frågorna som påverkar en transport av fordon inom ett inhägnat område.

Långsiktiga effekter som förväntas

- En teknisk koncept/demonstration vilket inkluderat ett transport scenario där bilen flyttat sig själv med hjälp av ett trafikledningssystem från plats A till B och sedan tillbaka till A. - Producerat ett antal artiklar i tidningar samt papers/PM - Fått intresse från logistikorganisationer genom att ha påvisat möjligheterna och potentialen med lösningar där fordonet kan transportera sig själv. Det har även varit stort intresse från andra parter och många har insett värdet av en smart och smidig transportbransch.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i 8 olika arbetspaket(AP) somt började med AP1 som levererade kraven och bakgrunden, sedan tog AP2 över och gjorde implementationen av trafikledningssystem samt bil tillsammans med AP3,4 och 5. Detta innebar att man kunde få fram en bra kravgrund och förankra detta mot kommersiella krav. Parallellt pågick fyra arbetspaket som var relaterade till frågor som berör de legala, infrastrukturella(AP6), samarbetsfrågor(AP7) och övergripande projektledarskap(AP8). Detta gav ett antal flertal demonstrationer och rapporter där arbetet har dokumenterats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2017

Diarienummer 2015-04885

Statistik för sidan