Bedömning av högreordningsstrukturs (HOS) jämförbarhet hos biologiska läkemedel med röntgenspridning

Diarienummer 2018-04421
Koordinator SARomics Biostructures AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Research infrastructure - utilisation and collaboration: Industrial pilot projects for neutron and photon experiments at large scale research infrastructures

Syfte och mål

Ett viktigt steg i utvecklingen av terapeutiska läkemedel - biologics och biosimilars, är urvalet av kandidater som uppvisar hög stabilitet och motstånd mot nedbrytning och aggregering. Detta projekt kommer att inriktas på att utveckla förfaranden och protokoll för bedömning av jämförbarhet av higher order structure (HOS) hos biosimilars med de ursprungliga biologiska läkemedlen med hjälp av lågvinkel- och vidvinkelröntgenspridning. Deltagare i projektet blir SARomics Biostructures och Linköpings universitet - och Pfizer West Lake, IL, som levererar prov till projektet.

Förväntade effekter och resultat

Genom att inkluderar röntgenspridning i våra tjänster kommer vi att kunna bygga upp en plattform för snabb och effektiv bedömning av biosimilars struktur- och lösningsegenskaper. Detta krävs för bedömning och godkännande av Biosimilars, t.ex. hos FDA. Biosimilars är ett starkt växande område, och att kunna erbjuda dessa tjänsten till läkemedelsföretag kommer att gynna SARomics Biostructures vidare tillväxt på marknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförande: (1) Karakterisering av prover med biofysikaliska metoder (2) Röntgenspridningsexperiment vid Linköpings Universitet och sedan vid synkrotronen Petra III / DESY i Hamburg, där högintensitets strålning kan användas som ger bättre data. (3) Vidare bearbetning av data och modellering av strukturerna kommer att utföras i samarbete mellan Linköping och SARomics Biostructures. Utvecklade förfaranden och protokoll kommer i fortsättningen att kunna användas som standard för nya projekt och vid nya strålrör vid synkrotronen MAX IV i Lund.

Externa länkar

SARomics Biostructures egen webbsida för marknadsförening av tjänsten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.