Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad litografilaser

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för tillämpad fysik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Med positivt resultat uppfylldes syftet med projektet som var att undersöka om ett nytt laserkoncept baserat på fasta-tillstånds laserteknologi skulle kunna vara en möjlig ersättning till de jonlasrar Mycronic AB använder i sina världsledande fotomaskritare. Detta koncept innebär en laser som är mindre, billigare, mycket energisnålare än jonlasrarna.

Långsiktiga effekter som förväntas

En kompakt laser med låg energiförbrukning som kan utvecklas till att ersätta den Krypton-jonlaser Mycronic AB använder i sina laserritare idag har demonstrerats. Experimenten har visat på vägen till nästa nivå i utvecklingsarbetet. Teknisk och marknadsmässig kravprofil har tagits fram. Olika designer för paketering baserade på demonstratorn har utvärderats. Både kravprofilen och design inarbetas i planeringen för att ta utvecklingen till nästa steg.

Upplägg och genomförande

Inga signifikanta avvikelser från projektplanen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 oktober 2017

Diarienummer 2017-03558

Statistik för sidan