Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Athlete Analyzer - Ju Jutsu

Diarienummer
Koordinator INSUDO FACTORY AB
Bidrag från Vinnova 290 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte och mål har varit att i samarbete med Svenska Ju Jutsufederationen utveckla samt validera en version av Athlete Analyzer för Ju Jutsu. Projektet har förlöpt mycket väl och vi har nu en första version av systemet som redan används i en Betaversion av Svenska Ju Jutsulandslaget. Projektmålet har därmed uppfyllts till fullo.

Resultat och förväntade effekter

Projektets förväntade resultat har uppfyllts. En version av Athlete Analyzer för JuJutsu har utvecklats samt validerats av testgruppen bestående av representanter från fyra olika landslag i Europa. Vi har goda förutsättningar att uppnå den förväntade effekten att inom ett år ha tre olika landslag i Europa som referenskunder samt påbörjat en vidare marknadspenetration mot övriga landslag och klubbar inom Europa.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av tre olika arbetspaket; Kravanalys, Utveckling samt Test/Validering av en version av Athlete Analyzer för Ju Jutsu. Samtliga arbetspaket har genomförts enligt plan. Budgeten överskreds något gällande Test/Validering men inom hanterbara gränser då en omfördelning var möjlig på grund av minskade resekostnader mot plan. Samarbetet mellan projektdeltagarna har varit utmärkt vilket var en förutsättning för ett lyckat projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04127

Statistik för sidan