Athlete Analyzer - Ju Jutsu

Diarienummer 2017-04127
Koordinator INSUDO FACTORY AB
Bidrag från Vinnova 290 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Projektets syfte är att under ett nära samarbete med Svenska Ju Jutsufederationen ta fram en demoversion av Athlete Analyzer för Ju Jutsu. Svenska Ju Jutsufederationen är kravställare av de unika behov som finns inom registrering och uppföljning av utövare inom Ju Jutsu och kommer även validera demoversionen av systemet som utvecklas under projekttiden. Målet med projektet är att vid projekttidens slut ha en av slutkunder validerad produkt som är redo för att lanseras på en global marknad.

Förväntade effekter och resultat

Ett år efter lyckat projekt förväntar vi oss att ha en mycket bra referenskund i Svenska Ju Jutsufederationen samt att vi har påbörjat marknadspenetreringen inom Europa med tre landslag som kunder. Vi kan med dessa initiala framgångar skapa förutsättningar till att erhålla ytterligare finansiering från ägare samt andra finansiärer för att på så sätt kunna bygga upp en starkare försäljningsorganisation som bearbetar kunder även utanför Europa. Fem år efter lyckat projekt är Athlete Analyzer det självklara valet för coacher och utövare inom sporten Ju Jutsu.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre olika arbetspaket. 1. Analys av kundbehov för sporten Ju Jutsu. 2. Utveckling av demoversion av Athlete Analyzer Ju Jutsu. 3. Validering av demoversion av Athlete Analyzer Ju Jutsu.

Externa länkar

Athlete Analyzer Judo

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.