Affärsmodell för logistiksystem för överskottslivmedel - på väg mot en cirkulär ekonomi för matsvinn

Diarienummer 2017-03156
Koordinator STOCKHOLMS STADSMISSION - Matcentralen
Bidrag från Vinnova 957 500 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utredningar och enklare tester

Syfte och mål

Syftet är att tillsammans med aktörer inom livsmedels- och logistikbranschen utveckla en affärsmodell för en resurseffektiv distributionslösning för att möjliggöra för det nationella livsmedelsöverskottet att nå den ökade målgruppen människor i behov av gratis eller billiga livsmedel. Målet är att genom identifiering av var livsmedelsöverskottet och potentiella mottagare finns, samt att undersöka möjliga transportlösningar, utveckla en konceptlösning för ett logistiksystem där livsmedelsindustrins funktionella svinn kopplas samman med ideella organisationer.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultat är att det vid projektets avsluts finns en utvecklad konceptlösning och affärsmodell för ett nationellt logistiksystem för distribution av funktionellt livsmedelssvinn som är kvalitetssäkrad av systemets användare: sociala organisationer, livsmedelsbranschen och logistikföretag. På längre sikt förväntas projektet leda till ett minskat matsvinn genom att en större del av det livsmedelsöverskottet som idag kastas istället distribueras till ideella organisationer som sin tur redistribuerar det till personer som lever i utsatthet.

Planerat upplägg och genomförande

2017 empiri: kartläggningar av var svinn och potentiella mottagare finns och undersökning av möjliga transportlösningar genomföras. Första möten i projektgruppen och studiebesök till brittiska matbanken och första workshop med intressenter är genomfört. 2018 analysfas: uppgifterna från kartläggningar samt annan empiri används för att bl.a. identifiera de största potentialerna, vilket sedan ligger till grund för framtagandet av förslag på konceptlösningar. Delar av konceptlösningarna samt affärsmodellen utvärderas på avslutande workshop med potentiella användare.

Externa länkar

Undersida om Matcentralen på Stockholms Stadsmissions hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.