Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Affärsmodell för logistiksystem för överskottslivmedel - på väg mot en cirkulär ekonomi för matsvinn

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS STADSMISSION - Matcentralen
Bidrag från Vinnova 957 500 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en resurseffektiv distributionslösning för matsvinn till ideell sektor. Genom kartläggningar av matsvinnet, behov av mat och befintlig redistribution i större städer samt framtagandet av en social prismodell för transporter och konceptuella modeller för både lokala- och nationella distributionslösningar, kommer projektet med förslag till vilka systemets möjliga kunder är samt hur kunderbjudanden ser ut och kan utvecklas.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterar i en slutrapport med kartläggningar, analyser och rekommendationer till hur en affärsmodell för ett nationellt logistiksystem kan se ut. Den kommer fungera som en förundersökning till ett nytt projekt med syftet att utveckla redistributionen inom Sveriges Stadsmissioner. Projektet har också lett till en ny ansökan till Vinnova för utveckling av ett digitalt registreringssystem. Livsmedelsaktörerna som deltagit i projektets workshops kommer involveras i de nya projekten.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen med representanter från forskningsvärlden, logistikföretag specialiserat på distribution av livsmedel och ideell sektor har varit en lyckad konstellation med bred kompetens. Genom att involvera användarna: livsmedelsbranschen och ideell sektor i workshops, undersökningar och kartläggningar har vi utvecklat ny kunskap runt redistribution av funktionellt livsmedelssvinn, ett nytt område inom svensk livsmedelsbransch och inom forskningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 oktober 2017

Diarienummer 2017-03156

Statistik för sidan