Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

500k - nytt liv i villastaden

Diarienummer
Koordinator KOD ARKITEKTER AB
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Kommuner: Upplevda behov, möjligheter och hinder har kartlagts. En lokal analys i utvalt område har tagits fram för respektive kommun. Arkitekterna har i utvalda områden illustrerat potential, bland annat med hjälp av lokalanpassade ´spelplaner´ i workshopövningar. Idéer om tjänsteutveckling och innovation inom den kommunal verksamheten har formulerats. Boende: Analyser av husägares behov, drömmar och farhågor. En kvalitativ analys baserad på intervjuer, liksom medskaparträffar med hjälp av lokalt anpassad ´spelplan´, 500k-spelet. Skapande av webben 500k.se.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat är att flera kommuner vill gå vidare och implementera idéer som har utvecklats och förankrats inom kommunerna i Steg 1. Detta innebär en förändring i kommunernas hantering av detaljplaneändringar samt en utvecklad samverkan med civilsamhället för att nå bostadsförsörjningsmål samt bidra till en hållbar och resurseffektiv utveckling av befintliga villaområden. Vi möter också stort intresse bland privatpersoner som vill skapa fler bostäder inom befintliga småhusfastigheter, bl a generationsboenden, uthyrningsbostäder och grupper som vill bygga tillsammans.

Upplägg och genomförande

4 workshops har anordnats under våren i Huddinge, Helsingborg, Norrtälje och Stockholm där 74 personer har deltagit. Det mesta har gått över förväntan och vi har haft fler deltagare på vårens workshops än förväntat. Att ha professionella processledare och tjänsteutvecklare med i gruppen har varit värdefullt för att planera och optimera den tid då alla deltagare har samlats. Vi har blivit bemötta med stort intresse och fått fram kunskap om ´lågt hängande frukter´ som enkelt kan realiseras idag, vilket ger oss stor tilltro till potentialen att uppnå goda resultat i Steg 2.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04329

Statistik för sidan