Våra redaktörsriktlinjer

Våra redaktörsriktlinjer hjälper oss att utforma specifika element på våra sidor och formulera oss tydligt och konsekvent. De uppdateras varje vecka efter vårt redaktörsråd.

Riktlinjer för specifika sidor

<p>Guide f&ouml;r hur du publicerar en ans&ouml;kningsomg&aring;ng (AO) p&aring; vinnova.se.</p>
<p>Mikrosajter v&auml;nder sig till en viss m&aring;lgrupp eller hanterar ett specifikt &auml;mnesomr&aring;de. De fungerar p&aring; ett annat s&auml;tt an vanliga webbsidor.</p>
<p>Guide f&ouml;r hur du skapar en kalenderh&auml;ndelse p&aring; vinnova.se</p>
<p>Vi anv&auml;nder Sven, v&aring;rt &ouml;vers&auml;ttningsverktyg, och en upphandlad &ouml;vers&auml;ttningsbyr&aring; f&ouml;r &ouml;vers&auml;ttningar.</p>
<p>Allt du beh&ouml;ver veta f&ouml;r att kunna l&auml;gga upp en publikation p&aring; vinnova.se.</p>

Senast uppdaterad 8 september 2020

Sidansvarig: Hanna Fritzell

Statistik för sidan