Översätta till engelska

På svenska webben skrivs allt på svenska och på engelska webben skrivs allt på engelska. Vi har inte engelska sidor på svenska webben eller tvärtom. 

Så översätter vi sidor 

 • Visionen är att alla sidor ska översättas på webben. 
 • På webben ska alla standardsidor (de som man hittar genom menyn) finnas på båda språken och översättas med hjälp av en översättare.  
 • Alla AO-sidor, nyhetssidor och kalenderhändelser maskinöversätts med hjälp av vårt översättningsverktyg.
 • Alla mikrosajter kan nu också maskinöversättas. Men här är behoven olika. Det är upp till varje informationsägare att avgöra hur stort behovet av översättning är. 

Principer för maskinöversättning 

Vi inför successivt maskinöversatt innehåll med hjälp av AI (Google translate).

 • Just nu översätter vi alla utlysningssidor (AO-sidor). Vi har också möjlighet att översätta mikrosajter, nyheter och kalenderhändelser.
 • Information som syns i listor eller andra sammanhang, exempelvis rubriker, ingresser och treklövrar från utlysningar får inte maskinöversättas, utan måste översättas redaktionellt. 
 • Om en redaktör gör ändringar i en maskinöversatt text kan vi inte längre kalla den maskinöversatt. Då bör vi justera flaggningen så att disclaimern om maskinöversättning inte syns, oavsett hur liten justeringen är.

Principer för manuella översättningar 

När en svensk sida ska översattas manuellt och det finns en engelsk version av sida, bör både informationsägaren och redaktören vara medvetna om följande: 

 • Den engelska versionen skapas först när den svenska sidan är färdigutvecklad. Det är dyrt och krångligt att utveckla dem parallellt. Därför översätts sidan till engelska först när man inte planerar att göra större förändringar på den svenska. 
 • Så fort informationsägaren sedan begär en ändring på den svenska sidan, måste samma ändring göras på den engelska. Informationsägaren och redaktören har ett delansvar i att detta görs så att vi efterlever vår vision om spegling.

Filmer med engelsk eller svensk textning 

 • En svensk film med svensk text bör ha svenska ledtexter och ligga på den svenska versionen av webbplatsen 
 • En svensk film med engelsk text bör ha engelska ledtexter och ligga på engelska versionen av webbplatsen 

Mer om översättning

<p>Vi anv&auml;nder Sven, v&aring;rt &ouml;vers&auml;ttningsverktyg, och en upphandlad &ouml;vers&auml;ttningsbyr&aring; f&ouml;r &ouml;vers&auml;ttningar.</p>

Senast uppdaterad 5 juli 2019

Statistik för sidan