Översätta till engelska

På svenska webben skrivs allt på svenska och på engelska webben skrivs allt på engelska. Vi har inte engelska sidor på svenska webben eller tvärtom. 

Så översätter vi sidor 

 • Visionen är att alla sidor ska översättas på webben. 
 • På webben ska alla informationssidor (de som man hittar genom menyn) finnas på båda språken och översättas med hjälp av en översättare.  
 • Alla AO-sidor, nyhetssidor och kalenderhändelser maskinöversätts med hjälp av vårt översättningsverktyg.
 • Alla mikrosajter kan nu också maskinöversättas. Men här är behoven olika. Det är upp till varje informationsägare att avgöra hur stort behovet av översättning är. 

Principer för maskinöversättning 

Vi inför successivt maskinöversättning av innehåll med hjälp av Google translate i kombination med vårt eget lexikon.

 • Just nu översätter vi alla utlysningssidor (AO-sidor), nyhetssidor och kalenderhändelser. Vi översätter även de flesta av våra mikrosajter.
 • När en sida maskinöversatts ser redaktören över ingress, rubrik, pufftext och SEO på sidan och korrigerar uppenbara översättningsfel i dessa texter. 
 • Om en redaktör gör ändringar i brödtexten på en maskinöversatt sida kan vi inte längre kalla den maskinöversatt. Oavsett hur liten justeringen är, behöver du justera Translation status under sidans inställningar, så att sidans status ändras och disclaimern om maskinöversättning inte syns.

Principer för manuella översättningar 

När en svensk sida ska översattas manuellt och det finns en engelsk version av sida, bör både informationsägaren och redaktören vara medvetna om följande: 

 • Den engelska versionen skapas först när den svenska sidan är färdigutvecklad. Det är dyrt och krångligt att utveckla dem parallellt. Därför översätts sidan till engelska först när man inte planerar att göra större förändringar på den svenska. 
 • Så fort informationsägaren sedan begär en ändring på den svenska sidan, måste samma ändring göras på den engelska. Informationsägaren och redaktören har ett delansvar i att detta görs så att vi efterlever vår vision om spegling.

Filmer med engelsk eller svensk textning 

 • En svensk film med svensk text bör ha svenska ledtexter och ligga på den svenska versionen av webbplatsen 
 • En svensk film med engelsk text bör ha engelska ledtexter och ligga på engelska versionen av webbplatsen 

Mer om översättning

<p>Vi anv&auml;nder Sven, v&aring;rt &ouml;vers&auml;ttningsverktyg, och en upphandlad &ouml;vers&auml;ttningsbyr&aring; f&ouml;r &ouml;vers&auml;ttningar.</p>

Last updated 3 March 2020

Page statistics