Redaktionellt stöd

Vårt redaktionella stöd består av tre delar som uppdateras löpande. Vi sammanfattar principerna för vårt redaktionella arbete i våra riktlinjer. Vi har också instruktioner för hur man skapar och publicerar viktiga sidor och typer av innehåll på vinnova.se. Dessutom skapar vi särskilda bekrivningar av viktiga funktioner som är knutna till webbplatsen, som våra översättningsverktyg, importjobb eller block.

Last updated 18 September 2019   |   Page manager: Hanna Fritzell   |   Page statistics