Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Jury med bred kompetens utser vinnare

Nu finns en jury på plats som ska utse vinnare i innovationstävlingen Vinter – innovation med hälsodata. Juryn består av personer med spetskompetens inom områden som är relevanta för Vinter.

Innovationstävlingen ingår i pilotsatsningen Vinter som Vinnova driver tillsammans med en rad samhällsaktörer med syftet att hitta lösningar för säker användning och delning av känsliga data. Tävlingsdeltagarna, företag och utvecklare inom tjänster och infrastruktur, får tillgång till hälsodata från personer med diabetes typ 1. Data som används för att utveckla digitala lösningar till nytta för personer med diabetes typ 1 deras anhöriga och vården.

När tävlingen avslutas den 26 januari 2022 sätter juryarbetet i gång på allvar, och den 23 mars utses vinnarna.

Vinterjuryn:

 • Emma Henriksson, Storstockholms diabetesförening, SSDF
 • Karolina Antonov, De forskande läkemedelsföretagen, LiF.
 • Lena Jönsson, jurist, Region Dalarna
 • Per Englund, Region Stockholm
 • Fredrik Nordlander, Myndigheten för digital förvaltning
 • Hanna Svensson, RISE
 • Susan Sverin, Socialstyrelsen
 • Jörgen Ahlström, Post- och telestyrelsen
 • Kristina Tarre Monfrino, e-Hälsomyndigheten
 • Peter Bergsten, Professor i medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet

Fyra jurymedlemmar presenterar sig:

Emma Henriksson, ordförande Storstockholms diabetesförening, SSDF. Emma är med i juryn som företrädare för slutanvändaren – personer med diabetes och deras anhöriga. Hon har lång erfarenhet från polititiken, och har tidigare varit riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

 • Som företrädare för en patientorganisation hoppas jag kunna bidra med slutanvändarens perspektiv. Hoppas också att jag kan ta med perspektiven från många år i politiskt beslutsfattande och de nätverk jag har i olika delar av hälso- och sjukvården.
 • Tävlingsformen är ett spännande sätt att locka fram både ytterligare kunskap och innovationer som ger nytta till patienterna i sin hälsa och det dagliga livet, säger Emma Henriksson.

Per Englund, innovationsledare, Region Stockholm. Per som har arbetat som innovationsledare i åtta år i Region Stockholm representerar särskilt vårdgivarens perspektiv i juryn.

 • Jag hoppas kunna bidra med djup kompetens kring behoven som finns hos vårdgivarna. Vinter är oerhört spännande då vi bryter ny mark genom att skapa ett nytt synsätt på patientdata. Datamängden blandar individens och vårdens data vilket skapar helt nya förutsättningar, säger Per Englund.

Karolina Antonov, analyschef vid branschorganisationen De forskande läkemedelsföretagen, LiF. Karolina representerar särskilt näringslivsperspektivet i juryn.

 • Jag hoppas kunna bidra med min kunskap om näringslivets behov av att kunna använda hälsodata i forskning, utveckling av produkter och tjänster och för att dessa ska kunna implementeras.
 • Vinter kan förhoppningsvis visa på en tydlig väg framåt i användande av hälsodata och att det ska vara till nytta för policyutvecklingen, säger Karolina Antonov.

Senast uppdaterad 31 mars 2022

Statistik för sidan