Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hero-m 2 Innovation

Hero-m 2 Innovation ger industri och samhälle nya verktyg, metoder och kompetens för framtida materialutveckling.

Målet är att främja en effektiv utveckling av nya tekniska komponenter med förbättrad prestanda och nya funktioner. Arbetet inom centrumet möjliggör en snabbare utveckling av nya material för nya tillämpningar.  

Forskningen spänner från viktiga industriella material med förbättringspotential, till exempel stål och hårdmetall, till framtidens material såsom bulkmetalliskt glas. Nya tekniker som till exempel additiv tillverkning är också en del av arbetet.

Finansiering: 35 miljoner mellan 2017-2021

Centrumet är en fortsättning på Hero-M - Hierarchic Engineering of Industrial Materials, ett Vinnova finansierat Vinn Excellence Center. 

Kontakt

Programledare: Annika Borgenstam, KTH, annbor@kth.se

Handläggare Vinnova: Glenn Gran, glenn.gran@vinnova.se

Webbplats: Hero-m 2 Innovation

Senast uppdaterad 11 februari 2020

Statistik för sidan