Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 25 April at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 26 April at 8am the latest.

Hero-m 2 Innovation

Hero-m 2 Innovation ger industri och samhälle nya verktyg, metoder och kompetens för framtida materialutveckling.

Målet är att främja en effektiv utveckling av nya tekniska komponenter med förbättrad prestanda och nya funktioner. Arbetet inom centrumet möjliggör en snabbare utveckling av nya material för nya tillämpningar.  

Forskningen spänner från viktiga industriella material med förbättringspotential, till exempel stål och hårdmetall, till framtidens material såsom bulkmetalliskt glas. Nya tekniker som till exempel additiv tillverkning är också en del av arbetet.

Finansiering: 35 miljoner mellan 2017-2021

Centrumet är en fortsättning på Hero-M - Hierarchic Engineering of Industrial Materials, ett Vinnova finansierat Vinn Excellence Center. 

Kontakt

Programledare: Annika Borgenstam, KTH, annbor@kth.se

Handläggare Vinnova: Glenn Gran, glenn.gran@vinnova.se

Webbplats: Hero-m 2 Innovation

Last updated 11 February 2020

Page statistics