Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Indisk-svenskt samarbete för industriella forsknings- och innovationsprojekt

Samverkan mellan Vinnova och GITA (utförarorganisation under Department of Science and Technology, Indien) för stöd till bilaterala industriella och företagsledda forsknings- och innovationssamarbeten med parter i bägge länderna.

Öppna ansökningstillfällen

17
Samarbete med Indien - företagsdrivna forsknings- och innovationsprojekt 2023
Stänger om 17 dagar

Det här erbjudandet riktar sig till företag som vill samverka med företag i Indien i gemensamma forsknings- och innovationsprojekt. Utlysningen är en del av det svensk-indiska innovationspartnerskapet som syftar till att stärka relationerna inom forskning och innovation för att gemensamt skapa välstånd och ta sig an globala utmaningar som klimatförändringar och hållbar utveckling genom innovation. Utlysningen sker i samarbete med indiska departementet för vetenskap och teknik (DST). Ansökan sker parallellt i Sverige och i Indien. Vinnova är ansvarig myndighet i Sverige.

Tidigare ansökningstillfällen

Samarbete med Indien: Företagsdrivna forsknings- och innovationsprojekt
Stängde 20 maj 2021

För företag som vill samverka med företag i Indien i gemensamma forsknings- och innovationsprojekt med koppling till covid-19.

Sverige-Indien företagsdrivna forsknings- och innovationsprojekt
Stängde 19 augusti 2019

Driver ni ett svensk-indiskt projekt och vill ta itu med globala utmaningar som klimatförändringar och hållbar utveckling genom innovation?

Senast uppdaterad 18 augusti 2023

Diarienummer 2019-02167

Statistik för sidan