Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Indisk-svenskt samarbete för industriella forsknings- och innovationsprojekt

Samverkan mellan Vinnova och GITA (utförarorganisation under Department of Science and Technology, Indien) för stöd till bilaterala industriella och företagsledda forsknings- och innovationssamarbeten med parter i bägge länderna.

Tidigare ansökningstillfällen

Samarbete med Indien: Företagsdrivna forsknings- och innovationsprojekt
Stängde 20 maj 2021

För företag som vill samverka med företag i Indien i gemensamma forsknings- och innovationsprojekt med koppling till covid-19.

Sverige-Indien företagsdrivna forsknings- och innovationsprojekt
Stängde 19 augusti 2019

Driver ni ett svensk-indiskt projekt och vill ta itu med globala utmaningar som klimatförändringar och hållbar utveckling genom innovation?

Senast uppdaterad 5 juli 2022

Diarienummer 2019-02167

Statistik för sidan