Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samarbete med Indien – företagsdrivna forsknings- och innovationsprojekt 2021

Det här erbjudandet riktar sig till företag som vill samverka med företag i Indien i gemensamma forsknings- och innovationsprojekt. Utlysningen är en del av det svensk-indiska innovationspartnerskapet som syftar till att stärka relationerna inom forskning och innovation för att gemensamt skapa välstånd och ta itu med globala utmaningar som klimatförändringar och hållbar utveckling genom innovation. Utlysningen sker i samarbete med indiska departementet för vetenskap och teknik (DST). Ansökan sker parallellt i Sverige och i Indien. Vinnova är ansvarig myndighet i Sverige.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Företagsdrivna samarbeten inom smarta och hållbara städer och transport system, liksom miljöteknik, digitalisering och sakernas internet (Internet of Things, IoT). Vinnova finansierar forsknings- och utvecklingsaktiviteter i Sverige som bedrivs i samverkan med företag i Indien som i sin tur finansieras genom indiska departementet för vetenskap och teknik (DST). Maximal projekttid är två år.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till företag i Sverige som vill samverka med företag i Indien. Vi uppmuntrar deltagande från aktörer i Sverige som universitet, högskola, institut, eller andra relevanta aktörer exempelvis befintliga testbäddar.

Hur mycket kan ni söka?

Ni kan söka upp till 2,5 miljoner kronor. Företag som söker medel förväntas medfinansiera sina stödberättigande kostnader med minst 50 procent. Icke-ekonomiska forskningsutförande organisationer kan få upp till 100 procent medan offentlig sektor och annan icke-ekonomisk verksamhet kan få upp till 80 procent finansiering av stödberättigande kostnader.12 miljoner kronor har avsatts till utlysningen.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Malin Petersen

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 31

  Catharina Zajcev

  Ansvarig Smarta städer

  +46 8 473 31 65

  Sarah Schulman

  Andrahandsansvarig för utlysningen

  +46 8 473 30 67

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2020-02890

  Statistik för sidan