Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samarbete med Indien – företagsdrivna forsknings- och innovationsprojekt

Det här erbjudandet riktar sig till företag som vill samverka med företag i Indien i gemensamma forsknings- och innovationsprojekt. Utlysningen är en del av det svensk-indiska innovationspartnerskapet som syftar till att stärka relationerna inom forskning och innovation för att gemensamt skapa välstånd och ta itu med globala utmaningar som klimatförändringar och hållbar utveckling genom innovation. Utlysningen sker i samarbete med Department of Science & Technology, Government of India, genom Global Innovation & Technology Alliance (GITA). Ansökan sker parallellt i Sverige och i Indien. Vinnova är ansvarig myndighet i Sverige.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Företagsdrivna samarbeten inom smarta städer och miljöteknik, digitalisering och Internet of Things (IoT). Vinnova finansierar forsknings- och utvecklingsaktiviteter i Sverige som bedrivs i samverkan med företag i Indien som i sin tur finansieras genom GITA.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till företag i Sverige som vill samverka med företag i Indien. Vi uppmuntrar deltagande från andra aktörer i Sverige som universitet, högskola, institut, testbädd, eller andra relevanta aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

Ni kan söka upp till 2,5 miljoner kronor. Företag som söker medel förväntas medfinansiera sina stödberättigade kostnader med minst 50 procent. Maximal stödnivå är beroende av vilken typ av aktiviteter som genomförs inom projektet.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandet handlar om att driva gemensamma svensk-indiska forsknings- och innovationsprojekt för att utveckla innovativa produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder. Dessa ska kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar. Fokusområden är smarta städer och miljöteknik, digitalisering och Internet of Things (IoT).

  De företag i Sverige som ansöker förväntas att ta ett tydligt projektägarskap och ledaransvar inom konsortiet på den svenska sidan samt ansvara för kommunikationen med den indiska sidan i det bilaterala projektet. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan delta i projekten.

  Samarbetet kan t.ex. vara att ta fram ny kunskap eller nya färdigheter, bedriva forsknings- och utvecklingsarbete, utveckla en första fungerande prototyp, genomföra demonstration, pilotarbete eller testning och validering.

  Aktiviteterna som ni söker finansiering för ska vara forsknings-och utvecklingsaktiviteter som i huvudsak faller under definitionerna för ”industriell forskning” och/eller ”experimentell utveckling”.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Utlysningstexten kommer att publiceras under vecka 16.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. OBS: Om ni har problem att använda mallen "Application Form India Sweden..." kontakta Vinnovas utlysningsansvariga via kontaktuppgifterna längre ner på denna sida för att få hjälp.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Henrik Fridén

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 54

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-02221

  Statistik för sidan