Utgiven
2011-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2011:03
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-35-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
108
Författare
Stig Berild
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Hälsa, Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster

Denna skrift lyfter fram resultat som finansierats inom ramen för eHälsa. Sakområdet bedöms viktigt från politiskt håll.

Den visar på att det har skett en tyngdpunktsförskjutning från IT till verksamhet, från verksamhet, till god vård och hälsa. Denna förskjutning kom även att uttalas i regeringens eHälsostrategi, ”Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg”.

Här tas det upp ett antal angelägna problemområden och frågeställningar med koppling till eHälsa inom vård och omsorg. Ett syfte är att peka ut angelägna strategiområden med inriktning på innovation, men framförallt att inspirera till fortsatt engagemang inom och intresse för eHälsoområdet. Vinnovas förhoppning är att skriften skall läsas av såväl politiker, forskare, företagare som vårdgivare.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (883 kB)