Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Visioner och verklighet

Några reflexioner kring eHälsostrategin för vård och omsorg

Book cover Visioner och verklighet
Published
2011-May
Series number
VR 2011:03
Publisher
Vinnova
Author
Stig Berild
ISBN
978-91-86517-35-9
ISSN
1650-3104
Number of pages
108

Denna skrift lyfter fram resultat som finansierats inom ramen för eHälsa. Sakområdet bedöms viktigt från politiskt håll.

Den visar på att det har skett en tyngdpunktsförskjutning från IT till verksamhet, från verksamhet, till god vård och hälsa. Denna förskjutning kom även att uttalas i regeringens eHälsostrategi, ”Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg”.

Här tas det upp ett antal angelägna problemområden och frågeställningar med koppling till eHälsa inom vård och omsorg. Ett syfte är att peka ut angelägna strategiområden med inriktning på innovation, men framförallt att inspirera till fortsatt engagemang inom och intresse för eHälsoområdet. Vinnovas förhoppning är att skriften skall läsas av såväl politiker, forskare, företagare som vårdgivare.

Last updated 15 December 2022

Page statistics