Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 21 september kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 september kl 8:00.  

Vinnovas fokus på effekter

En samlad ansats för effektlogikprövning, uppföljning, utvärdering och effektanalys

Bokomslag Vinnovas fokus på effekter
Utgiven
2008-oktober
Serienummer
VA 2007:14
Utgivare
Vinnova
Författare
Vinnova
ISBN
978-91-85084-96-8
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
100

Denna rapport beskriver Vinnovas ambitioner och verksamheter som syftar till att förstå och öka effekterna av Vinnovas satsningar på forskning, innovation och hållbar tillväxt i Sverige. I rapporten beskrivs översiktligt Vinnovas olika processer för att kvalitetssäkra satsningarnas inriktning och genomförande ur ett effektperspektiv. Rapportens tyngdpunkt ligger emellertid på att redogöra för och dra slutsatser av de effektanalyser Vinnova låtit genomföra sedan starten år 2001. Dessa är i viktiga avseenden unika i ett internationellt perspektiv.

För engelsk version se/for English version see "Vinnova´s Focus on Impact" (Vinnova Report/Analysis VA 2008:01).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan