Vinnovas fokus på effekter

En samlad ansats för effektlogikprövning, uppföljning, utvärdering och effektanalys

Utgiven
2008-oktober
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2007:14
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85084-96-8
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
100
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Om Vinnova

Denna rapport beskriver Vinnovas ambitioner och verksamheter som syftar till att förstå och öka effekterna av Vinnovas satsningar på forskning, innovation och hållbar tillväxt i Sverige. I rapporten beskrivs översiktligt Vinnovas olika processer för att kvalitetssäkra satsningarnas inriktning och genomförande ur ett effektperspektiv. Rapportens tyngdpunkt ligger emellertid på att redogöra för och dra slutsatser av de effektanalyser Vinnova låtit genomföra sedan starten år 2001. Dessa är i viktiga avseenden unika i ett internationellt perspektiv.

För engelsk version se/for English version see "Vinnova´s Focus on Impact" (Vinnova Report/Analysis VA 2008:01).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (766 kB)