Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Vinnovas fokus på effekter

En samlad ansats för effektlogikprövning, uppföljning, utvärdering och effektanalys

Book cover Vinnovas fokus på effekter

Vinnovas fokus på effekter

Visa mer information (ankarlänk)

Denna rapport beskriver Vinnovas ambitioner och verksamheter som syftar till att förstå och öka effekterna av Vinnovas satsningar på forskning, innovation och hållbar tillväxt i Sverige. I rapporten beskrivs översiktligt Vinnovas olika processer för att kvalitetssäkra satsningarnas inriktning och genomförande ur ett effektperspektiv. Rapportens tyngdpunkt ligger emellertid på att redogöra för och dra slutsatser av de effektanalyser Vinnova låtit genomföra sedan starten år 2001. Dessa är i viktiga avseenden unika i ett internationellt perspektiv.

För engelsk version se/for English version see "Vinnova´s Focus on Impact" (Vinnova Report/Analysis VA 2008:01).

Published
2008-October
Series number
VA 2007:14
Publisher
Vinnova
Author
Vinnova
ISBN
978-91-85084-96-8
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
100

Last updated 15 December 2022

Page statistics