Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bokomslag Utvärdering Vinnvinn Initiativet
Utgiven
2007-maj
Serienummer
VR 2007:05
Utgivare
Vinnova
Författare
Anna Aspgren
ISBN
978-91-85084-85-2
ISSN
1650-3104
Antal sidor
60

Vinnvinn startade som ett delresultat av det samarbetsprojekt – VinnEr – som Vinnova och Ericsson startade och drev under 2001/2002 med anledning av IT-krisen i Göteborg vid denna tidpunkt. Grundtanken var att ett arbetssätt med ökad samverkan i det regionala innovationssystemet skulle kunna medföra bra matchning mellan uppsagda medarbetares specialkompetenser och behovet hos nystartade FoUrelaterade företag och företagsnätverk.

Vinnvinn-projekten har drivits i nära samarbete med etablerade innovationsstödjande aktörer och kommunala/regionala näringslivsorganisationer och med aktörer med inriktning på individstöd såsom Länsarbetsnämnder, Arbetsförmedlingar och Trygghetsråd. Idag är Vinnvinn också etablerat i Skåne, Jönköping, Värmland och Uppsala. Delprojekten har främst handlat om att utveckla och sprida Vinnvinn-konceptet och dess metodik på regional nivå.

Den utvärdering som nu genomförts har haft som huvudsyfte att underbygga beslut om Vinnvinn-konceptets framtida tillämpning inkl vilken roll Vinnova skall ha i en eventuell fortsättning av programmet.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan