Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvärdering Vinnvinn Initiativet

Bokomslag Utvärdering Vinnvinn Initiativet

Utvärdering Vinnvinn Initiativet

Visa mer information (ankarlänk)

Vinnvinn startade som ett delresultat av det samarbetsprojekt – VinnEr – som Vinnova och Ericsson startade och drev under 2001/2002 med anledning av IT-krisen i Göteborg vid denna tidpunkt. Grundtanken var att ett arbetssätt med ökad samverkan i det regionala innovationssystemet skulle kunna medföra bra matchning mellan uppsagda medarbetares specialkompetenser och behovet hos nystartade FoUrelaterade företag och företagsnätverk.

Vinnvinn-projekten har drivits i nära samarbete med etablerade innovationsstödjande aktörer och kommunala/regionala näringslivsorganisationer och med aktörer med inriktning på individstöd såsom Länsarbetsnämnder, Arbetsförmedlingar och Trygghetsråd. Idag är Vinnvinn också etablerat i Skåne, Jönköping, Värmland och Uppsala. Delprojekten har främst handlat om att utveckla och sprida Vinnvinn-konceptet och dess metodik på regional nivå.

Den utvärdering som nu genomförts har haft som huvudsyfte att underbygga beslut om Vinnvinn-konceptets framtida tillämpning inkl vilken roll Vinnova skall ha i en eventuell fortsättning av programmet.

Utgiven
2007-maj
Serienummer
VR 2007:05
Utgivare
Vinnova
Författare
Anna Aspgren
ISBN
978-91-85084-85-2
ISSN
1650-3104
Antal sidor
60

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan