Utgiven
2007-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2007:05
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85084-85-2
ISSN
1650-3104
Antal sidor
60
Författare
Anna Aspgren
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2006-02748
Ämne
Forskning och utveckling i företag

Vinnvinn startade som ett delresultat av det samarbetsprojekt – VinnEr – som Vinnova och Ericsson startade och drev under 2001/2002 med anledning av IT-krisen i Göteborg vid denna tidpunkt. Grundtanken var att ett arbetssätt med ökad samverkan i det regionala innovationssystemet skulle kunna medföra bra matchning mellan uppsagda medarbetares specialkompetenser och behovet hos nystartade FoUrelaterade företag och företagsnätverk.

Vinnvinn-projekten har drivits i nära samarbete med etablerade innovationsstödjande aktörer och kommunala/regionala näringslivsorganisationer och med aktörer med inriktning på individstöd såsom Länsarbetsnämnder, Arbetsförmedlingar och Trygghetsråd. Idag är Vinnvinn också etablerat i Skåne, Jönköping, Värmland och Uppsala. Delprojekten har främst handlat om att utveckla och sprida Vinnvinn-konceptet och dess metodik på regional nivå.

Den utvärdering som nu genomförts har haft som huvudsyfte att underbygga beslut om Vinnvinn-konceptets framtida tillämpning inkl vilken roll Vinnova skall ha i en eventuell fortsättning av programmet.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1167 kB)