Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Book cover Utvärdering Vinnvinn Initiativet
Published
2007-May
Series number
VR 2007:05
Publisher
Vinnova
Author
Anna Aspgren
ISBN
978-91-85084-85-2
ISSN
1650-3104
Number of pages
60

Vinnvinn startade som ett delresultat av det samarbetsprojekt – VinnEr – som Vinnova och Ericsson startade och drev under 2001/2002 med anledning av IT-krisen i Göteborg vid denna tidpunkt. Grundtanken var att ett arbetssätt med ökad samverkan i det regionala innovationssystemet skulle kunna medföra bra matchning mellan uppsagda medarbetares specialkompetenser och behovet hos nystartade FoUrelaterade företag och företagsnätverk.

Vinnvinn-projekten har drivits i nära samarbete med etablerade innovationsstödjande aktörer och kommunala/regionala näringslivsorganisationer och med aktörer med inriktning på individstöd såsom Länsarbetsnämnder, Arbetsförmedlingar och Trygghetsråd. Idag är Vinnvinn också etablerat i Skåne, Jönköping, Värmland och Uppsala. Delprojekten har främst handlat om att utveckla och sprida Vinnvinn-konceptet och dess metodik på regional nivå.

Den utvärdering som nu genomförts har haft som huvudsyfte att underbygga beslut om Vinnvinn-konceptets framtida tillämpning inkl vilken roll Vinnova skall ha i en eventuell fortsättning av programmet.

Last updated 23 February 2018

Page statistics