Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Systeminnovation för en hållbar framtid

Vinnovas underlag och förslag till regeringens forskningsproposition

Bokomslag Systeminnovation för en hållbar framtid
Utgiven
2019-oktober
Serienummer
VR 2019:07
Utgivare
Vinnova
Författare
Vinnova
ISBN
978-91-87537-86-8
ISSN
1650-3104
Antal sidor
41

Vinnova har fått i uppdrag att lämna inspel till regeringens forskningsproposition. I inspelet ”Systeminnovation för en hållbar framtid” presenterar Vinnova sina förslag för hur innovation kan användas för att skapa hållbar utveckling.

Vinnovas förslag baseras på ett omfattande analysarbete som involverat många aktörer och medarbetare. För att möta de stora samhällsutmaningar vi står inför krävs ny kunskap och innovation i hela samhället. Vår förmåga att lösa dessa utmaningar är avgörande för vår framtid som konkurrenskraftig kunskapsnation, för vårt näringsliv och för vår välfärd. Här spelar forsknings- och innovationspolitiken en avgörande roll.

Vinnovas förslag

  • Mobilisera för ett hållbart samhälle
  • Stärk strategisk forskning och forskningsinfrastruktur
  • Stärk Sveriges innovativa ekosystem

Analysbilaga till Vinnovas inspel till forsknings- och innovationspropositionen.

Gemensamt underlag

Vinnovas inspel kompletterar det gemensamma underlaget som Vinnova har tagit fram tillsammans med Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Forte, Formas och Rymdstyrelsen.

Läs det gemensamma underlaget

Den kompletta analysen till stöd för Vinnovas inspel presenteras i vår analysbilaga ”Förutsättningar för systeminnovation för en hållbar framtid”.

Bakgrund

Regeringens övergripande mål för svensk forskningspolitik är att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft.

Download report in English

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan