Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Analys och förslag till regeringens forsknings- och innovationsproposition

Redovisning av regeringsuppdrag (U2015/1362/F) – gemensam analys från Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova. Utgivare: Vetenskapsrådet

Bokomslag Analys och förslag till regeringens forsknings- och innovationsproposition

Analys och förslag till regeringens forsknings- och innovationsproposition

Visa mer information (ankarlänk)

Regeringen gav i mars 2015 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Rymdstyrelsen, Statens energimyndighet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att inkomma med analys som ger underlag till regeringens forskningspolitik.

Underlaget har tagits fram gemensamt av myndigheterna, med Vetenskapsrådet som samordnare, och redovisar myndigheternas gemensamma analys och rekommendationer till förändringar som kan bidra till att styra mot de forskningspolitiska målen; att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft.

Myndigheterna har också lämnat egna analyser som underlag till regeringens forskningspolitik.

Läs mer om Vinnovas underlag i "Innovation för ett attraktivare Sverige" (Vinnova Information VI 2015:07)

Utgiven
2015-oktober
Serienummer
Utgivare
Vetenskapsrådet
Författare
ISBN
978-91-7307-301-1
ISSN
Antal sidor
38

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan