Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bokomslag Offentlig verksamhets innovationskraft
Utgiven
2019-november
Serienummer
VR 2019:14
Utgivare
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
Författare
Rebecka Engström, Vinnova
ISBN
978-91-87537-93-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
49

Offentliga aktörer står inför stora utmaningar under kommande decennier och deras innovationskraft är en central faktor för möjligheten att lösa åtskilliga samhällsutmaningar. De är viktiga möjliggörare för att samhället ska kunna uppnå mål om välfärd och god livsmiljö för sina invånare på kort såväl som lång sikt, i enlighet med Agenda 2030 och de globala målen. Offentliga aktörers innovationskraft behövs inte enbart i frågor där de själva äger huvudansvaret. De är centrala kunder för innovativa lösningar från näringslivet genom sin upphandling och de sätter spelregler för andra genom policy och lagstiftning. De utgör även nyckelspelare för samverkan i frågor som kräver utveckling av systemlösningar i samspel mellan många olika aktörer.

Vinnova har sedan 2012 arbetat strategiskt med stöd till ökad innovationskraft i offentlig verksamhet. Genom insatser och kontakter med olika offentliga aktörer har Vinnovas kunskap inom området succesivt byggts upp. I denna rapport sammanfattas lärdomarna. Rapporten har tagits fram som en del av Vinnovas uppdrag att inkomma med analyser till regeringens forskningspolitik.

Download report in English

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan