Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategiskt förnyelsearbete inom svensk industri

Slutrapport för projektet Strategiskt förnyelsearbete inom svensk industri

Utgiven
2020-februari
Serienummer
VR 2020:07
Utgivare
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
Författare
Claes G Alvstam, Martin Henning, Inge Ivarsson, Richard Nakamura och Ramsin Yakob
ISBN
978-91-985897-4-0
ISSN
1650-3104
Antal sidor
119

”Strategiskt förnyelsearbete inom svensk industri” beskriver hur internationella affärsstrukturer påverkar svensk industris förnyelsearbete i Sverige.

Fokus är utvecklingen i två företagsgrupper; medelstora svenskägda företag med betydande export och utlandsproduktion vars FoU-verksamhet är förlagd i Sverige, dels medelstora tidigare svenskägda företag som köpts upp av en utländsk global koncern där verksamheten i Sverige svarar för en mindre del av den koncernens globala produktion och FoU.

Sammantaget visar rapporten att det inte finns några avgörande skillnader mellan svenska och utlandsägda företags strategiska förnyelsearbete. Integrationen av svenska industriella verksamheter i internationella och globala affärsstrukturer har hittills inte påverkat förnyelsearbetet i Sverige negativt. Snarare verkar det som att de utlandsägda industriföretagen får möjlighet att säkra nya resurser till förnyelse.

Rapporten har tagits fram av Claes G Alvstam, Martin Henning, Inge Ivarsson, Richard Nakamura och Ramsin Yakob vid Center for International Business Studies (CIBS), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Rapporten är en fristående Vinnova-rapport där analysen och slutsatserna är författarnas.

Senast uppdaterad 13 februari 2020

Statistik för sidan