Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svensk makrologistik

Sammansättning och kostnadsutveckling 1997 - 2005

Bokomslag Svensk makrologistik
Utgiven
2008-september
Serienummer
VR 2008:13
Utgivare
Vinnova
Författare
Thomas Elger, Karl-Johan Lundquist & Lars-Olof Olander - Lunds Universitet
ISBN
978-91-85959-24-2
ISSN
1650-3104
Antal sidor
80

Vinnova beslutade sommaren år 2006 att bevilja medel till forskning inom temat "Mått och mätmetoder". Ett av de forskningsprojekt som beviljades medel var "Logistiken i ett internationellt, nationellt och regionalekonomiskt perspektiv".

Denna rapport är den första som behandlar forskningsprojektets huvudtema - att etablera en mätmetod för återkommande årliga mätningar av den makrologistiska utvecklingen i Sverige.

Syftet med rapporten är att:

  • Mot bakgrund av teoretiska överväganden och datamässiga restriktioner utveckla en metod för att mäta logistikkostnadernas omfattning i den svenska ekonomin.
  • Ge både en översiktlig och fördjupad bild av logistikkostnadernas nationella och branschvisa utveckling mellan åren 1997 och 2005.
  • Analysera logistikkostnadernas uppbyggnad och visa på de förändringar som skett i den undersökta tidsperioden.
  • Jämföra metoden och dess resultat med motsvarande metoder och mätningar i andra länder.
  • Ge korta kommentarer till logistikkostnadernas utveckling mot bakgrund av makroekonomiska, strukturella och transportekonomiska förändringar.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan