Published
2008-September
Language
Swedish
Series number
VR 2008:13
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-85959-24-2
ISSN
1650-3104
Number of pages
80
Author
Thomas Elger, Karl-Johan Lundquist & Lars-Olof Olander - Lunds Universitet
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
2006-01061
Subject
Transportation

Vinnova beslutade sommaren år 2006 att bevilja medel till forskning inom temat "Mått och mätmetoder". Ett av de forskningsprojekt som beviljades medel var "Logistiken i ett internationellt, nationellt och regionalekonomiskt perspektiv".

Denna rapport är den första som behandlar forskningsprojektets huvudtema - att etablera en mätmetod för återkommande årliga mätningar av den makrologistiska utvecklingen i Sverige.

Syftet med rapporten är att:

  • Mot bakgrund av teoretiska överväganden och datamässiga restriktioner utveckla en metod för att mäta logistikkostnadernas omfattning i den svenska ekonomin.
  • Ge både en översiktlig och fördjupad bild av logistikkostnadernas nationella och branschvisa utveckling mellan åren 1997 och 2005.
  • Analysera logistikkostnadernas uppbyggnad och visa på de förändringar som skett i den undersökta tidsperioden.
  • Jämföra metoden och dess resultat med motsvarande metoder och mätningar i andra länder.
  • Ge korta kommentarer till logistikkostnadernas utveckling mot bakgrund av makroekonomiska, strukturella och transportekonomiska förändringar.