Utgiven
2015-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2015:03
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
23
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2014-06313
Ämne
Genus och mångfald, Ledning och organisering, Miljö och energi, Produktion, Tjänster

10 projekt som exemplifierar social innovation enligt Vinnova.

Se även broschyren "Social innovation" (Vinnova Information VI 2015:04)

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (4021 kB)

Senast uppdaterad 23 februari 2018

Statistik för sidan